מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות – ארט טראוול בע"מ

להלן מפורטת מדיניות הפרטיות של חברת ארט טראוול בע"מ.
פרטי החברה : רחוב החלוץ 136/22, באר שבע , טל': 072-2222180,

אנו מודים לך שבחרת להזמין את מוצרי חברת ארט טראוול בע"מ (להלן: "החברה"). אתרי החברה בכתובות artravel.co.il, מופעלים על ידי החברה.
מדיניות הפרטיות של החברה חלה על המידע האישי אודותיך המצוי ברשותה. החברה מתחייבת לשמור על פרטיות המידע האישי אודותיך המצוי ברשותה. החברה מתכבדת לפרט את מדיניות הפרטיות בה נוקטת חברתנו כך שבכל עת יהיה פרוס בפניך מלוא המידע אודות השימוש אשר חברתנו עושה במידע אודותיך והאופן בו היא שומרת עליו.
בנוסף, נשמח לענות על כל שאלה שלך ולספק לך הבהרות הדרושות לך, בכפוף לחוק.
ניתן לפנות אלינו באמצעות המייל :art@artravel.co.il , או בדואר לכתובת החברה.
שימוש באתר החברה ובמידע ובתכנים המצויים בו ו/או שימוש בשירותי החברה, מהווים הצהרה מטעמך והתחייבות למסור מידע אישי לחברה, מידע השייך לך, באופן נכון ומדויק. כמו כן, מבטאים את הסכמתך לכך שהמידע יישמר במאגרי המידע של החברה וכי החברה תהא רשאית לעשות בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה.
הנך מצהיר כי קראת היטב מסמך זה בדבר מדיניות הפרטיות וכן את התנאים הכלליים של חברתנו המופיעים באתר החברה וכי הנך מסכים לפעול לפיהם בתנאים המפורטים בהם.
מובהר בזאת, כי באם אינך מסכים למדיניות הפרטיות ואו לתנאים הכללים של החברה אינך חייב למסור כל מידע כלשהו לחברה. יחד עם זאת יובהר, כי יתכן ובמידה ולא תמסור לחברה מידע אישי כדרוש על ידה, החברה לא תוכל לספק לך את השירות או את המוצר המבוקש על ידך.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את מדיניות הפרטיות שלה ואת התנאים הכלליים של חברתנו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש.
המסמך מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אולם מתייחס, כמובן, גם לנשים.

א. המידע הנאסף על ידי החברה- החברה קולטת ואוספת מידע מסוגים שונים אודותיך
• מידע אישי?
מידע אישי הוא כל מידע אודותיך המכיל פרטים אישיים שלך שלא ידועים לציבור והמאפשרים זיהוי שלך
לדוגמא : שם ושם משפחה, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, מדינת אזרחות ואו תושבות, מצב משפחתי, מגדר, מגבלות רפואיות וציוד רפואי הנדרש לטיסות והעברות, יעדי טיסה, הקלטת שיחות מכירה ומידע נוסף אשר עשוי לשמש לזיהוי המשתמש.
מידע אישי נקלט בחברה בכל התקשרות עם החברה, לרבות: התעניינות ואו בירור ואו ביצוע הזמנות באמצעות נציגי החברה ואו באמצעות האתר ואו באמצעות סוכנויות נסיעות הרוכשות שירותים מהחברה, רישום באתרי האינטרנט של החברה, משלוח פניות לחברה, מידע מרשתות חברתיות בהן שותפה החברה.
מידע אישי אודות קטינים- במידה ונקלט בחברה מידע אודות קטין הרי שהדבר נעשה בתום לב וללא ידיעת החברה וביוזמת אותו קטין וככל שהחברה תתוודע לאמור הרי שהיא תפעל לקבלת אישור האפוטרופוס של הקטין או לחלופין תפעל למחיקת המידע.
פרטי תשלום עבור הזמנות בחברה- פרטי תשלום לא נשמרים בחברה בהתאם לחוק. פרטי התשלום נשמרים אצל ספק תשלום אשר מספק לחברה שירותי סליקה.

• מידע שאינו אישי :
מדובר במידע כללי אשר לבדו לא מאפשר זיהוי שלך, לדוגמא: מוצרי החברה שעניינו את אותך, פרסומות, קישורים שנלחצו, כתובת ((IP, היסטורית השימוש, סוג דפדפן, שפת הדפדפן, הזמן בו נכנסת לאתר ואו לאפליקציה, מיקומך, מידע סטטיסטי כדוגמת אופי השימוש באתר האינטרנט ובשירות של החברה ועוד.
קבצי Cookies – קבצים המותקנים במכשיר באמצעותו אתה משתמש באתר החברה ואו באפליקציה. קבצים אלה עוקבים ומתעדים את דפוס הפעילות שלך באתרי החברה ואו באפליקציה לצורך שיפור חווית הגלישה שלך בהם וכן, התאמת פרסומות, מוצרים ושירותים להעדפותיך ולצרכי הבטחת מידע . ביכולתך למנוע את התקנת קבצי cookies בהגדרות מכשירך.